VF Venture som investor

Egenkapital direkte fra Vækstfonden til innovative danske virksomheder med ambitioner om at vokse ud over landets grænser.

I VF Venture investerer vi på markedsvilkår i form af egenkapital i danske virksomheder med track record og i unge, innovative danske virksomheder med ambitioner om at vokse ud over landets grænser.

Vi investerer på tværs af industrier, særligt med fokus på og kompetence inden for it, medikoteknik og industriel teknologi. Vores investeringer er i intervallet 5–25 mio. kr.

Vores aktuelle portefølje omfatter cirka 35 virksomheder. Vi investerer i 5-10 nye selskaber hvert år.

Vi investerer overvejende i virksomheder, hvor produktet er færdigt og har opnået en position på et afgrænset marked, eller hvor produktudviklingen er i den afsluttende fase, og produktet står foran introduktion på markedet.